Rotterdam Amsterdam Utrecht
Emmen
Ede
Nijmegen
Breda
Eritrea
Kalendar Sveštenstvo Ikone
 
 
CRKVE Saradnici

Црква Св. Јована Претече
Деспотово (Средња Бачка)

Саграђена је 1786. као једнобродна грађевина са полукружном олтарском апсидом и правоугаоним бочним певницама. Над западном фасадом подигнут је масиван двоспратни звоник, конструктивно издвојен из масе брода. Наглашена декоративност зидова звоника постигнута је барокно рокајним формама. Фасадна декорација цркве је прочишћена и успостављена је равнотежа хоризонталне и вертикалне поделе. Главни портал уоквирен је прислоњеним пиластрима и полустубовима. Иконостасна преграда, подељена у три зоне, богато је украшена изрезбареним биљним мотивима. Неуобичајена појава је завршавање бочних страна иконостаса северним и јужним дверима. Сликану декорацију извео је 1794. Јован Исаиловић Старији, оставивши потпис на икони Богородице. Овај иконостас представља значајно остварење прелазног периода од барока ка класицизму, на коме је Исаиловић показао знање стечено на Академији у Бечу и код Теодора Крачуна. Нарочиту вештину је испољио у компоновању маса и третирању драперије. Живопис је рад анонимног аутора и највероватније припада истом времену као и иконостас. Конзерваторски радови су обављени 1967, 1970. и 1983.

Категорисана је као споменик од великог значаја.

(Извор: ''Споменичко наслеђе Србије'' – Завод за заштиту споменика културе Србије, 1998.)

Despotovo prema popisu iz 2002. ima 2096 stanovnika.

U pisanim dokumentima naselje je prvi put pomenuto u 13. veku po nazivom „Sentivan“, verovatno po porodici čiji je posed bio Sentivanji. Tokom druge polovine 13. veka pominje se kao Senntivankesi (kesi - selo). Na samom početku 15. veka (1418. godina) pominje se kao Despot Sentivan, što znači da je bio posed nekog od srpskih despota. Kroz 15. vek pominje se kao Eđazašsentivan, ali i kao Kišsentivan 1559, te Sentivan u drugoj polovini 16. veka. I u 18. veku pominje se kao Despot Sentivan, a 1904. Mađari selu daju ime Ursentivan. Od kraja Prvog svetskog rata zove se Despot Sveti Ivan, a posle Drugog svetskog rata nosi ime Vasiljevo (po ruskom vojniku Vasilju, prvom oslobodiocu koji je ušao u selo). Posle toga dobija naziv Novo Vasiljevo, a svoje današnje ime Despotovo dobija maja 1952. godine.

Od Bačke Palanke je udaljeno 28 km, od Vrbasa 19 km, Odžaka 25 km. i od Novog Sada 46 km

 Tekst priredio Nenad Glišić korišćenjem različitih izvora na Internetu.


Copyright © 2005 -

Српска православна Црква - Информативни портал СПЦ Холандија

OFICIJELNI SAJT SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ZAPADNO-EVROPSKA MOJA EPARHIJA U DIJASPORI

Православно хришћанство..com. Каталог православних ресурса на интернету Православно хришžанство.ru. Каталог православних ресурса на интернету
Podržite naš sajt kliknite na banere!

e-mail: webmaster@pravoslavlje.nl