Rotterdam Amsterdam Utrecht
Emmen
Ede
Nijmegen
Breda
Eritrea
Kalendar Sveštenstvo Ikone
 
 
CRKVE Saradnici

 

Crkva Proroka Ilije

Lok (Bačka – Šajkaška)

 

Crkvena zdanja u Loku menjala su lokaciju kao i selo. Sadašnja pravoslavna crkva podignuta je između 1822. i 1823. kao jednobrodna građevina. Posvećena je proroku Sv. Iliji. Ikonostas je donet iz Titela i rad je nepoznatog rezbara druge polovine 18. veka. Ikone je u baroknom stilu prelaznog doba oslikao nepoznati slikar koji je stvarao u drugoj polovini 18. veka. Pretpostavlja se da je to bio Dimitrije Bačević. Njemu se pripisuju i zidne slike. Ikonostas je 1867. preslikao August Tirk, akademski slikar, i dodao je nekoliko svojih ikona.Inventaru crkve pripadaju i Bogorodičin i Arhijerejski tron s kraja XIX veka, takodje nepoznatog autora.

 

Crkva je kategorisana kao kulturno - istorijsko dobro od velikog značaja.

 

U porti, pored ograde, okrenut prema ulici je spomenik 32-ojici meštana stradalih u raciji u Šajkaškoj januara 1942. i logorima.

Lok je tipično bačko selo u kojem poodavno u najvećem broju žive Srbi i Mađari.

 Lok se razvio na ostrvu, ostatku aluvijalne terase, u aluvijalnoj ravni Dunava. Za vreme visokih vodostaja površine oko Loka, pa i samo selo  su bivali pod vodom. Prema jednom izveštaju komande Šajkaškog bataljona iz 1770. Ločani su izgradili nasip od svog ostrva do podunavskog puta. Ipak, graničarske vlasti su zahtevale od cara Josifa Drugog da naredi preseljenje Loka u podnožje Titelskog brega pored postojećeg puta. Planom iz 1772. ono je preseljeno kod surduka Gradac. Ločani su onamo izdržali 40 godina i 1812. se vraćaju na ostrvo,

Prvi pomen Loka je iz 1445. a 1699, Lok ima 27 kućnih starešina i deset oženjenih sinova, verovatno Srba koje je doveo Arsenije Čarnojević. Od 1745. je komorsko naselje koje se uključuje u Potisku granicu. Posle ukidanja vojne granice 1763. jedno je od prvih šest naselja koja ulaze u sastav Šajkaškog bataljona.

U izveštaju za 1785. potvrđuje da postoji mala, od naboja, školska zgrada i da ima dobrog učitelja. Do 1804. nastava se izvodila na raznim mestima a nova zgrada sa stanom za učitelja sazidana je 1857. godine. Prvi poznati učitelj Stefan Radičević radio je deset godina a nasledio ga je 1786. Avram Miletić, otac Svetozara Miletića.

Lok se nalazi oko 25 km istočno od Novog Sada a 5 km zapadno od Titela, pored puta koji povezuje ova mesta.

Tekst priredio Nenad Glišić korišćenjem različitih izvora na Internetu.


Copyright © 2005 -

Српска православна Црква - Информативни портал СПЦ Холандија

OFICIJELNI SAJT SRPSKE PRAVOSLAVNE CRKVE ZAPADNO-EVROPSKA MOJA EPARHIJA U DIJASPORI

Православно хришћанство..com. Каталог православних ресурса на интернету Православно хришžанство.ru. Каталог православних ресурса на интернету
Podržite naš sajt kliknite na banere!

e-mail: webmaster@pravoslavlje.nl